Ngày 15 và 16/01/2021, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, cuộc thi : "Cùng Miwon & Đức Việt trở thành Trạng nguyên tuổi 13" đã tìm ra " Đệ nhất Trạng Nguyên" và hơn 30 bạn...
Tin liên quan