Chức danh: Nhân viên hành chính.
Địa chỉ làm việc: 22 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung Mô tả công việc 
I. Mô tả công việc 
 Hồ sơ An toàn thực phẩm:
 - Theo dõi, update các hồ sơ giấy tờ liên quan đến Luật thực phẩm
 - Chuẩn bị hồ sơ công bố sản phẩm
 - Hỗ trợ các bộ phận liên quan trả lời các câu hỏi liên quan đến chất lượng và Luật thực phẩm
 - Kiểm nghiệm định kì các sản phẩm
 Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:
 - Điều tra thị trường, điều tra sản phẩm đối thủ cạnh tranh
 - Lập idea, concept cho sản phẩm mới
 - Làm mẫu prototype
 - Sản xuất thử nghiệm và đưa ra sản phẩm mới
 Quản lí các sản phẩm đang sản xuất
 - Kiểm tra quy trình sản xuất và chất lượng
 - Quản lí nguyên liệu sử dụng (thay nguyên liệu mới)
 - Cải tiến sản phẩm và renewal chất lượng
 - Tiến hành đánh giá cảm quan theo chu kì
 - Phân tích sản phẩm công ty cạnh tranh
 - Khi phát sinh ra claim, phân tích nguyên nhân và cải tiến
II. Yêu cầu
1. Học vấn:  
 - Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan đến thực phẩm, công nghệ thực phẩm
2. Kinh nghiệm:
 - Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực R&D thực phẩm
3. Kỹ năng:
 - Có kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, ý thức trách nhiệm với công việc được giao
 - Tư duy sáng tạo: có khả năng đề xuất cái mới/ khả năng vận dụng sáng tạo cái mới trong công việc để tạo hiệu quả tốt hơn
 - Có kĩ năng thu thập và xử lí thông tin tốt
 - Kĩ năng sử dụng máy vi tính văn phòng
 - Có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh
III. Chế độ, phúc lợi xã hội
 - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
 - Tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo luật
 - Chế độ lương thưởng theo quy định của công ty
 - Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ theo yêu cầu công việc
IV. Liên hệ tuyển dụng
 - Gửi hồ sơ qua email: bichhao.miwon@gmail.com
 - Mọi thắc mắc xin liên hệ Ms Hảo - Bộ phận Nhân sự đào tạo
 - SĐT:  024.3768.0216~9: Extension: 133