Công ty TNHH Daesang Việt Nam trân trọng thông báo:
 

         
STT Sản phẩm Xuất xứ Tên sản phẩm Loại công bố Ghi chú
Tiếng Việt English
1 Tinh Bột   Steviten Tươi Fresh Steviten -Bản tự công bố sp  
2 Tinh Bột   Tinh Bột Ngô Maize Starch -Bản tự công bố sp  
3 Tinh Bột   Tinh Bột Ngô- Mới New- Maize Starch -Bản tự công bố sp  
4 Tinh Bột   Tinh Bột Bắp Hight fructose corn syrup  +Part 1
 +Part 2
 
5 Tinh Bột   Tinh Bột Bắp Hight fructose corn syrup  +Part 1
 +Part 2
 +Part 3
 
6 Tinh Bột   Sản phẩm Bột Bắp Maize Starch  +Part 1
 +Part 2
 
7 Tinh Bột   Đường Mạch Nha Glucose Syrup -Bản tự công bố sp  
8  Thực Phẩm VN Mì Chính-Bột Ngọt mới New- MSG -Bản tự công bố sp  
9 Thực Phẩm VN Phụ Gia Thực Phẩm: Mì Chính-Bột Ngọt MSG Food Additives -Bản tự công bố sp  
10 Thực Phẩm VN Hạt Nêm M2 M2 Granular seasoning -Bản tự công bố sp  
11 Thực Phẩm Import Mì KimChi mới new KimChi Ramen -Bản tự công bố sp  
12 Thực Phẩm  Import Lá Kim Cuốn Cơm  Gimbap & Roll  -Bản tự công bố sp
-Thông tin bổ xung New

 
13 Thực Phẩm Import Mì Spaghetti Authentic Spaghetti -Bản tự công bố sp  
14 Thực Phẩm Import Rong Biển Hàn Quốc Cắt Sẵn Pre-Cut Korea Seaweed -Bản tự công bố sp  
15 Thực Phẩm Import Rong Biển Tẩm Dầu Oliu Oliu Oil Traditinal Lawer -Bản tự công bố sp  
16 Thực Phẩm Import Rong Biển Hàn Quốc Korea Seaweed -Bản tự công bố sp  
17 Thực Phẩm Import Mạch Nha (tin bổ xung) Corn Syrup -Bản tự công bố sp  
18 Thực Phẩm Import Sốt Mù Tạt-Mật Ong Honey mustard sauce -Bản tự công bố sp  
19 Thực Phẩm Import Rong Biển Ăn Liền Vị Cay Spicy Seaweed Snack -Bản tự công bố sp  
20 Thực Phẩm Import Rong Biển Ăn Liền Vị BBQ BBQ Seaweed Snack -Bản tự công bố sp  
21 Thực Phẩm Import Rong Biển Ăn Liền Tẩm Dầu Oliu Oliu Oil Seaweed Snack  +Part 1
 +Part 2
 
22 Thực Phẩm Import Mì KimChi Gói Box-KimChi Ramen  +Part 1
 +Part 2
 
23 Thực Phẩm Import Mì KimChi- Hộp nhỏ KimChi ramen- SmallBox -Bản tự công bố sp  
24 Thực Phẩm Import Tương Đậu Tươi Raw Soy bean paste -Thông báo bổ xung  
25 Thực Phẩm Import Miến Khoai Lang Cắt Sẵn Pre-Cut sweet potato glass noodle -Thông báo bổ xung  
26 Thực Phẩm Import KimChi Hộp Box Kimchi -Bản tự công bố sp  
27 Thực Phẩm Import KimChi Xào Can KimChi (Fried) -Bản tự công bố sp  
28 Thực Phẩm Import Si Rô Cà Phê Caffe Syrup -Bản tự công bố sp  
29 Thực Phẩm Import Mì Truyền Thống Authentic Linguide -Bản tự công bố sp  
30 Thực Phẩm Import Mì Spaghetti Authentic Spaghetti -Bản tự công bố sp  
31 Thực Phẩm Import Rong Biển Chế Biến Cán Mỏng Cuốn Cơm Nori for Gimbap Seaweed -Bản tự công bố sp  
32 Thực Phẩm Import Rong Biển Cán Mỏng Cắt Nhỏ Ăn Liền Nori for Laver Snack -Bản tự công bố sp  
33 Thực Phẩm Import Rong Biển Parae Cán Mỏng Cắt Nhỏ Nori for Parae seaweed -Bản tự công bố sp  
34 Thực Phẩm Import Rong Biển Chế Biến Cán Mỏng Nori for Seaweed -Bản tự công bố sp  
35 Thực Phẩm Import Nước Uống Giấm Hồng Vị Lựu HongCho PomeGrannate -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
36 Thực Phẩm Import Nước Uống Giấm Hồng Vị Mâm Xôi HongCho Korean black raspberry -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
37 Thực Phẩm Import Sốt Ướp Gà Kho Cay Spicy braised chicken marinade -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
38 Thực Phẩm Import Sôt Ướp Sườn Cay Spicy Galbi marinade -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
39 Thực Phẩm Import Sốt Ướp Sườn Cay Mạnh Hot & Spicy Galbi Marinade -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
40 Thực Phẩm Import Sốt Ướp Thịt Bò Beef Bulgogi Marinade -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
41 Thực Phẩm Import Dầu Hào Hàn Quốc Seafood & Oyster Sauce -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
42 Thực Phẩm Import Dầu Hào Vị Cay Spicy Seafood & Oyster Sauce -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
43 Thực Phâm Import Dầu Ngô Corn Oil -Bản tự công bố sp. Sp nhập khẩu mới
44 Thực phẩm   Văn Bản bổ sung lần 3 Rong Biển. Confirmation Letter ( Shelf life)-Seaweed. -Văn bản bổ sung  
45 Thực phẩm   Văn bản bổ sung lần 3 Tảo Biển. Confirmation Letter (Shelf life)-Seaweed/SeaAlgae -Văn bản bổ sung.  
46 Thực phẩm   Văn bản bổ sung lần 4 Miến Khoai Lang. Confirmation Letter(Shelf life)-Cermicelli made of Sweet Potato -Văn bản bổ xung.  
47 Thực phẩm Import Rong Biển tẩm gia vị 2020 Seasoned Laver -Bản tự công bố sp. Sp nhập khẩu mới
48 Thực phẩm VN Bánh Gạo Hàn Quốc Korean Rice Cake -Bản tự công bố sp  
49 Thực phẩm VN Bột Chiên Gà Giòn Crispy Frying Powder -Bản tự công bố sp  
 50  Thực phẩm VN Bột Chiên Giòn Crispy frying Mix -Bản tự công bố sp  
51 Thực phẩm VN Bột Năng Đa Dụng Tapioca Starch -Bản tự công bố sp  
52 Thực phẩm VN Gia vị hoàn hảo Cá Kho Riềng   -Bản tự công bố sp  
53 Thực phẩm VN Canh Rong Biển   -Bản tự công bố sp  
54 Thực phẩm VN Hạt Nêm Horeca   -Bản tự công bố sp  
55 Thực phẩm VN Hạt Nêm Từ Thịt   -Bản tự công bố sp  
56 Thực phẩm VN Sườn Xào Chua Ngọt   -Bản tự công bố sp.  
57 Thực phẩm VN Sốt Spaghetti ARABBIATA-Vị Cay   -Bản Tự công bố sp.  
58 Thực phẩm VN Lá Kim Cuốn Cơm Gimbap & Roll -Bản tự công bố sp.  
59 Thực phẩm VN Lá Kim Tẩm Dầu Oliu Olive Oil traditional laver -Bản tự công bố sp.  
60 Thực phẩm VN Rong Biển Giòn Trộn Gia Vị Crispy mixed laver snack -Bản tự công bố sp.  
61 Thực phẩm VN Sốt Kho Hoàn Hảo Perfect Stew Sauce -Bản tự công bố sp.  
62 Thực phẩm VN Sốt Tokpokki Truyền Thống Hàn Quốc Traditional Korean Tokpokki Sauce -Bản tự công bố sp.  
63 Thực phẩm VN Sốt Ướp Thịt Vị Cay   -Bản tự công bố sp.  
64 Thực phẩm VN Sốt Ướp Thịt Hàn Quốc Vị Truyền Thống   -Bản tự công bố sp.  
65 Thực phẩm VN Sốt Spaghetti Nguyên Bản Original Spaghetti Sauce -Bản tự công bố sp.  
66 Thực phẩm VN Tương Ớt Tự Nhiên Cay Dịu   -Bản tự công bố sp  
67 Thực phẩm VN Tương Ớt Tự Nhiên Cay Đậm   -Bản tự công bố sp.  
68 Thực phẩm VN Gia Vị Hoàn Hảo Thịt Kho Tàu   -Bản tự công bố sp.  
69 Thực phẩm VN Tokpokki Hàn Quốc Vị Phô Mai (Cốc- Cup)   -Bản tự công bố sp.  
70 Thực phẩm VN Tokpokki Hàn Quốc Vị Phô Mai (Gói-Package)   -Bản tự công bố sp  
71 Thực phẩm VN Tokpokki Hàn Quốc vị Truyền Thống (Cốc-Cup)   -Bản tự công bố sp.  
72 Thực phẩm VN Tokpokki Hàn Quốc vị Truyền Thống (Gói-Package)   -Bản tự công bố sp.  
73 Thực phẩm Import Rong Biển Nguyên Liệu Cho Lá Kim Cuốn Nori For Gimbap Seaweed -Bản tự công bố sp  
74 Thực phẩm Import Rong Biển Nguyên Liệu Cho Lá Kim Ăn Liền Nori For Laver Snack -Bản tự công bố sp  
75 Thực phẩm  Import Rong Biển PARAE Nguyên Liệu Nori For PARAE Seaweed -Bản tự công bố sp  
76 Thực phẩm Import Rong Biển Nguyên Liệu Nori For Seaweed -Bản tự công bố sp  
77 Thực phẩm Import Xốt Mayonnaise Fresh Mayonnaise -Bản tự công bố sp.  
78 Thực phẩm Import Giấm Gạo Lứt Brown Rice Vinegar -Bản tự công bố sp.  
79 Thực phẩm Import Sốt Bolognese Cho Mì Ý Truyền Thống Bolognese Original Italian Pasta Sauce -Bản tự công bố sp  
80 Thực phẩm Import Dầu Hào Premium Oyster Sauce -Bản tự công bố sp  
81 Thực phẩm Import Giấm Táo Apple Vinegar -Bản tự công bố sp.  
82 Thực phẩm Import Mạch Nha Hàn Quốc Corn Syrup Korea -Bản tự công bố sp  
83 Thực phẩm Import Miến Khoai Lang Pre-Cut Sweet Potato Glass Noodle -Bản tự công bố sp.  
84 Thực phẩm Import Mù Tạt  Wasabi Paste Korea -Bản tự công bố sp.  
85 Thực phẩm Import Nước Ướp Thịt Cá Marinate Sauce -Bản tự công bố sp.  
86 Thực phẩm Import Sốt Spaghetti Vị Cà Chua, Hành, Tỏi Nướng Roasted Garlic & Onion Tomato Spaghetti Sauce -Bản tự công bố sp.  
87 Thực phẩm Import Sốt Ướp Thịt Heo Vị Cay Pork Bulgogi Marinade -Bản tự công bố sp.  
88 Thực phẩm Import Tảo Biển Dashima Kelp Dashima -Bản tự công bố sp.  
89 Thực phẩm Import Tương Cà Chua Rich Tomato Ketchup -Bản tự công bố sp.  
90 Thực phẩm Import Tương Ớt Ngọt Sweet Chilli Sauce 2020 -Bản tự công bố sp  
91 Thực phẩm Import Xốt Mù Tạt Mật Ong Honey Mustard Sauce 2020 -Bản tự công bố sp.  
92 Thực phẩm Import Sốt Tonkatsu Tonkatsu Sauce -Bản tự công bố sp.  
93 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung tem nhãn:
SỐT ƯỚP THỊT VỊ CAY.
Notice of label editing. -Bản thông báo.  
94 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung thành phần của 2 sản phẩm sau:
     1. Lá Kim Tẩm Dầu OLIU.
     2. Rong Biển Giòn Trộn Gia Vị.
Notice of modification of component content. -Bản thông báo.  
95   NK Xi-Rô Ngô Fructose cao 55%  High Fructose Corn Syrup 55% -Bản tự công bố sp.  
96 Thực phẩm VN  Sốt TOKPOKKI Vị Phô Mai Hàn Quốc   -Bản tự công bố sp.  
97 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung tem nhãn: Sườn Xào Chua Ngọt. Notice of label stamp editing: Suon xao chua ngot -Bản tự công bố sp.   
98 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung tem nhãn: Cá Kho Riềng. Notice  label stamp editing: Ca Kho Rieng -Bản tự công bố sp.  
99 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung tem nhãn: Canh Rong Biển Vị Thịt Heo. Notice of label stamp editing: Canh Rong Bien Vi Thit Heo. -Bản tự công bố sp.  
100 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung tem nhãn: Thịt Kho Tàu. Notice of label stamp editing: Thit Kho Tau. -Bản tự công bố sp.  
101 Thực Phẩm VN TOKPOKKI Hàn Quốc vị Tương Đen. (TL:140g) Korean Tokpokki black bean sauce flavor. (Weight: 140 gram) -Bản tự công bố sp.  
102 Thực Phẩm VN TOKPOKKI Hàn Quốc vị Tương Đen. (TL:105g) Korean Tokpokki black bean sauce flavor. (Weigth: 105 gram) -Bản tự công bố sp.  
103 Thực phẩm VN Tokpokki Hàn Quốc vị PM không cay. (TL:105g) Korean Tokpokki with cheese flavor (non-spicy. Weight:105 gram). -Bản tự công bố sp.  
104 Thực Phẩm VN Tokpokki Hàn Quốc vị PM không cay. (TL:140g) Korean Tokpokki with Cheese flavor (non-Spicy . Weight:140gram). -Bản tự công bố sp.  
105 Thực phẩm VN Tokpokki Hàn Quốc vị chua ngọt. (TL:140g) Korean Tokpokki with sweet and sour taste. (Weight: 140gram)  -Bản tự công bố sp.  
106 Thực phẩm  VN Tokpokki Hàn Quốc vị chua ngọt Korean Tokpokki with sweet and sour taste. (Weight: 105gram). - Bản tự công bố sp.  
107 Thực phẩm Korea Muối Thảo Dược Vị Thanh Dịu (Herbal salt-mild flavor)  Herbal salt (mild flavor) -Bản tự công bố sp. Import
108 Thực phẩm Korea Muối Thảo Dược Vị Hành Tỏi. Herbal salt (garlic & Onion flavor) -Bản tự công bố sp. Import
109 Thực phẩm Korea Muối Thảo Dược Vị Cay. Herbal salt (spicy flavor). -Bản tự công bố sp. Import
110 Thực phẩm Korea Nước Tương lên men tự nhiên.  Naturally brewed soy sauce. -Bản tự công bố sp. Import
111 Thực phẩm Korea Sốt Rabokki mì trộn, vị cay ngọt Gochujang. Rabokki with Gochujang sauce. -Bản tự cbsp:
  +Part1.
  +Part2.
Import
112 Thực phẩm Korea Rabokki Mì trộn cùng vị nước tương Ganjang. Rabokki with Ganjang. -Bản tự công bố sp. Import
113 Thực phẩm Korea Sốt Tương đen. (TL: 14kg) Chinese black bean paste. (Weight:14kg) -Bản tự công bố sp. Import
114 Thực phẩm  VN  Rong Biển giòn trộn khô Gà.  Crispy laver mixed dried Chickend. -Bản tự công bố sp.  
115 Thực phẩm Korea  Thạch vị Táo Xanh.  Hongcho Konjac Jelly Green Apple. -Bản tự công bố sp.
-Bổ xung thông tin đính chính tên sp.
Import
116 Thực phẩm Korea  Thạch vị Cam Dâu Tây.  Hongcho Konjac Jelly Strawberry & Grapefruit. -Bản tự công bố sp.
-Bổ xung thông tin đính chính tên sp.
Import
117 Thực phẩm Korea  Thạch vị Lựu.  HongchoKonjac Jelly Pomegranate. -Bản tự công bố sp.
-Bô xung thông tin đính chính tên sp.
Import
118 Thực phẩm Korea  Lá Kim tẩm dầu Oliu  Olive Oil Traditional Laver -Bản tự công bố sp. Import
119 Thực phẩm Korea  Mayonaise Vị Ngô ngọt (Sốt Mayo vị Ngô)  Sweet Corn Mayo Sauce -Bản tự công bố sp.
-Thông báo bổ xung lần 1.
Import
120 Thực phẩm Korea  Mayonaise Vị Phô Mai Tỏi  Garlic & Cheese mayo sauce -Bản tự công bố sp.
-Thông báo bổ xung lần 1.
Import
121 Thực phẩm Thailand
(Korea tech)
 Mì Kim Chi  Kimchi Ramen -Bản tự công bố sp Import
122 Thực phẩm Thailand
(Korea tech)
 Mì Rong Biển hộp.  Seaweed Ramen -Bản tự công bố sp. Import
123 Thực phẩm VN  Rong Biển Giòn Trộn Hải Sản.  Crispy laver mixed seafood. -Bản tự công bố sp.  
124 Thực phẩm VN  Rong Biển Giòn Trộn Khô Gà  Crispy laver mixed dried Chicken -Bản tự công bố sp.  
125 Thực phẩm VN  Rong Biển Giòn Trộn Óc Chó và Hạnh Nhân.  Crispy laver mixed Walnut & Almond. -Bản tự công bố sp.  
126 Thực phẩm VN  Hạt Nêm Vua Bếp.   -Bản tự công bố sp.  
127 Thực phẩm VN  Rong Biển cắt lát.  Kim slice -Bản tự công bố sp.  
128 Thực Phẩm VN  Sốt Kho Tiêu   -Bản tự công bố sp.  
129 Thực Phẩm VN  Sốt Bò Kho (Bò Sốt Vang).   -Bản tự công bố sp.  
130 Thực Phẩm VN  Sốt Spaghetti Vị Nguyên Bản.   -Bản tự công bố sp.  
131 Thực Phẩm VN  Sốt Spaghetti Arrabbiata -Vị cay.   -Bản tự công bố sp.  
132 Thực Phẩm VN  Sốt Gà Chiên Vị Cay Hàn Quốc O'Food.   -Bản tự công bố sp.  
133 Thực Phẩm VN  Sốt Gà Chiên Vị Phô Mai Hàn Quốc O'Food.   -Bản tự công bố sp.  
134 Thực Phẩm VN  Sốt Muối KimChi Hàn Quốc O'Food.   -Bản tự công bố sp.  
135 Thực Phẩm VN  Thông báo thay đổi E-INS Sốt Ướp Thịt Vị Truyền Thống.   -Bản tự công bố sp.  
136 Thực Phẩm VN  Thông báo thay đổi E-INS Sốt Ướp Thịt Vị Cay.   -Bản Tự công bố sp.  
137 Thực Phẩm VN  THÔNG BÁO THAY ĐỔI E-INS SỐT KHO HOÀN HẢO.   -Bản tự công bố sp.  
138 Thực Phẩm VN  Thông báo bổ xung thông tin trên tem nhãn sản phẩm Rong Biển Cắt Lát.   Kim Slice - Bản thông báo bổ xung.  
139 Thực Phẩm VN  TOKPOKKI Hàn Quốc Vị Phô Mai (dạng Cốc).   -Bản tự công bố sp.  
140 Thực Phẩm VN  TOKPOKKI Hàn Quốc Vị Phô Mai (dạng Gói).   -Bản tự công bố sp.  
141 Thực Phẩm VN  TOKPOKKI Hàn Quốc Vị Truyền Thống (dạng Cốc).   -Bản tự công bố sp.  
142 Thực Phẩm VN  TOKPOKKI Hàn Quốc Vị Truyền Thống (dạng Gói).   -Bản tự công bố sp.  
143 Thực Phẩm VN  Sốt Tokpokki Hàn Quốc vị Phô Mai.   -Bản tự công bố sp.  
144 Thực Phẩm VN  Sốt Tokpokki Hàn Quốc vị truyền thống.   -Bản tự công bố sp.  
145 Thực Phẩm VN  Sốt Tokpokki tròn vị Phô Mai Hàn Quốc.   -Bản tự công bố sp.  
146 Thực Phẩm Korea  Mù tạt Wasabi cay mạnh.  Strong Wasabi Paste.  -Bản tự công bố sp.  
147 Thực Phẩm Korea  Canh rong biển vị miso hộp.  Seaweed soup miso flavor. -Bản tự công bố sp.  
148 Thực Phẩm Korea  Canh rong biển vị bò hộp.  Seaweed soup beef flavor. -Bản tự công bố sp.  
149 Thực Phẩm    Thông báo đính chính pH: Sốt Kho Tiêu.   -Bản thông.báo đính chính  
150 Thực Phẩm    Thông báo đính chính pH: Sốt Tokpokki Truyền Thống Hàn Quốc.   -Bản thông báo đính chính.  
151 Thực Phẩm   Thông báo đính chính Protein Sốt Tokpokki PM.   -Bản Thông báo đính chính.  
152 Thực phẩm VN  Rong Biển Nướng Dầu Oliu.   -Bản tự công bố sp  
153 Thực phẩm VN  Rong Óc Chó Hạnh Nhân.   -Bản tự công bố sp.  
154 Thực phẩm VN  Rong Hải Sản.   -Bản tự công bố sp.  
155 Thực phẩm VN  Rong khô gà.   -Bản tự công bố sp.  
156 Thực phẩm VN  Rong gia vị.   -Bản tự công bố sp.  
157 Thực phẩm Korea  Nước Ướp Thịt  Cooking sauce -Bản tự công bố sp. Import
158 Thực phẩm Korea Rong Biển Nori Cho Trẻ Em.  Nori for Seaweed (Kids). -Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
159 Thực phẩm   Thông báo: Bổ sung quy cách sản phẩm.   -Bản thông báo.  
160 Thực Phẩm Korea  Rong Biển Hàn Quốc.  Dried seaweed. -Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
161 Thực Phẩm Korea  Rong Biển Hàn Quốc ( cắt sẵn).  Dried seaweed sliced. - Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
162 Thực Phẩm Korea  Mayonnaise vị Phô Mai Tỏi.  Garlic & Cheese mayo sauce.  -Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
163 Thực Phẩm Korea  Tương Ớt (2022).  Hot pepper paste.  -Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
164 Thực Phẩm Korea  Rong Biển Cuốn Cơm.  Laver for gimbap.

 -Bản tự công bố sp.

Daesang Corporation.
165 Thực Phẩm Korea  Rong Biển Tẩm Dầu Oliu.  Olive oil traditional laver. - Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
166 Thực Phẩm Korea  Xốt Ướp Sườn Heo.  Pork galbi marinade. - Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
167 Thực Phẩm Korea  Bột Nêm (Vị Bò).  Soup stock ( Beef Flavor).  -Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
168 Thực Phẩm Korea  Mayonnaise vị Ngô ngọt.  Sweet corn mayo sauce.  -Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
169 Thực Phẩm Korea  Tương Ớt gạo Lứt.  Brown rice hot pepper paste. -Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
170 Thực Phẩm Korea  Mạch nha nấu ăn.  Cooking syrup. -Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
171 Thực Phẩm Korea  Rong biển giòn trộn gia vị.  Crispy mixed laver snack. -Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
172 Thực Phẩm Korea  Sốt bít tết.  Oriental steak sauce. -Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
173 Thực Phẩm Korea  Tương ớt gạo lứt đậm vị.  Rich brown rice hot pepper paste. -Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
174 Thực Phẩm Korea  Tương ớt đậm vị (2022).  Rich hot pepper paste. -Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
175 Thực Phẩm Korea  Tương đậu (2022).  Seasoned bean paste. -Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
176 Thực Phẩm Korea  Tương đậu loại to.  Seasoned bean paste big size. -Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
177 Thực Phẩm Korea  Bột canh.  Seasoning salt. -Bản tự công bố sp. Daesang Corporation.
178 Thực Phẩm VN  Rong Biển giòn trộn gia vị.  Crispy mixed laver snack. -Hồ sơ tự công bố sp (02). Daesang VN
179 Thực Phẩm VN  Lá Kim cuốn Cơm.  Gimbap & Roll. -Hồ sơ tự công bố sp (HD-02). Daesang VN
180 Thực Phẩm VN  Lá Kim tẩm dầu Oliu.  Olive oil traditional laver. -Hồ sơ tự công bố sp (HD03). Daesang VN
181 Thực Phẩm VN  Bánh Gạo Hàn Quốc.  Korean rice cake. -Hồ sơ tự công bố sp (HD04). Daesang VN
182 Thực Phẩm VN  Sốt ướp thịt Hàn Quốc vị truyền thống.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD05). Daesang VN
183 Thực Phẩm VN  Sốt ướp thịt Hàn Quốc vị cay.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD06). Daesang VN
184 Thực Phẩm VN  Sốt Kho hoàn hảo.  Perfect stew sauce. -Hồ sơ tự công bố sp (HD07). Daesang VN
185 Thực Phẩm VN  Tương Ớt vị cay dịu.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD08). Daesang VN
186 Thực Phẩm VN  Tương Ớt vị cay đậm.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD09). Daesang VN
187 Thực Phẩm VN  Bột chiên giòn.  Crispy frying mix. -Hồ sơ tự công bố sp (HD10). Daesang VN
188 Thực Phẩm VN  Bột chiên Gà giòn.  Crispy frying powder. -Hồ sơ tự công bố sp (HD11). Daesang VN
189 Thực Phẩm VN  Hạt nêm từ thịt.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD12). Daesang VN
190 Thực Phẩm VN  Gia vị hoàn hảo Cá kho Riềng.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD13). Daesang VN
191 Thực Phẩm VN  Gia vị hoàn hảo Thịt kho tàu.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD14). Daesang VN
192 Thực Phẩm VN  Gia vị hoàn hảo Sườn xào chua ngọt.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD15). Daesang VN
193 Thực Phẩm VN  Canh Rong Biển vị Thịt Heo.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD16). Daesang VN
194 Thực Phẩm VN  Bột năng.  Tapioca starch. -Hồ sơ tự công bố sp (HD17). Daesang VN
195 Thực Phẩm VN  Hạt nêm Horeca.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD18). Daesang VN
196 Thực Phẩm VN  Tokpokki Hàn Quốc tròn vị Phô Mai- không cay (cốc).   -Hồ sơ tự công bố sp (HD20). Daesang VN
197 Thực Phẩm VN  Tokpokki Hàn Quốc tròn vị Phô Mai- không cay (gói).  Korean tokpokki cheese flavor. -Hồ sơ tự công bố sp (HD21). Daesang VN
198 Thực Phẩm VN  Tokpokki Hàn Quốc vị chua ngọt (cốc).   -Hồ sơ tự công bố sp (HD22). Daesang VN
199 Thực Phẩm VN  Tokpokki Hàn Quốc vị chua ngọt (gói).  Korean tokpokki sweet & sour flavor. -Hồ sơ tự công bố sp (HD23). Daesang VN
200 Thực Phẩm VN  Tokpokki Hàn Quốc vị Tương đen (cốc).   -Hồ sơ tự công bố sp (HD24). Daesang VN
201 Thực Phẩm VN  Tokpokki Hàn Quốc vị Tương đen (gói).  Korean tokpokki black bean sauce flavor. -Hồ sơ tự công bố sp (HD25). Daesang VN
202 Thực Phẩm VN Rong Biển giòn trộn khô Gà.  Crispy laver mixed dried chicken. -Hồ sơ tự công bố sp (HD-26). Daesang VN
203 Thực Phẩm VN Rong Biển giòn trộn hải sản.  Crispy laver mixed seafood. -Hồ sơ tự công bố sp (HD27). Daesang VN
204 Thực Phẩm VN Rong Biển giòn trộn Óc Chó, Hạnh Nhân.  Crispy laver mixed walnut & almond. -Hồ sơ tự công bố sp (03). Daesang VN
205 Thực Phẩm VN  Sốt Gà chiên vị Phô Mai Hàn Quốc O'FOOD.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD29). Daesang VN
206 Thực Phẩm VN  Sốt Gà chiên vị cay Hàn Quốc O'FOOD.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD30). Daesang VN
207 Thực Phẩm VN  Bột chiên xù.  Bread crumbs. -Hồ sơ tự công bố sp (HD31). Daesang VN
208 Thực Phẩm VN  Hạt nêm Vua Bếp.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD32). Daesang VN
209 Thực Phẩm VN  Sốt Tokpokki vị truyền thống Hàn Quốc.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD33). Daesang VN
210 Thực Phẩm VN  Sốt Tokpokki vị Phô mai Hàn Quốc.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD34). Daesang VN
211 Thực Phẩm VN  Tokpokki Hàn Quốc vị Phô Mai (cốc).   -Hồ sơ tự công bố sp (HD35). Daesang VN
212 Thực Phẩm VN  Tokpokki Hàn Quốc vị Phô Mai (gói).   -Hồ sơ tự công bố sp (HD36). Daesang VN
213 Thực Phẩm VN  Tokpokki Hàn Quốc vị truyền thống (cốc).   -Hồ sơ tự công bố sp (HD37). Daesang VN
214 Thực Phẩm VN Tokpokki Hàn Quốc vị truyền thống (gói).  Korean tokpokki traditional flavor. -Hồ sơ tự công bố sp (HD38). Daesang VN
215 Thực Phẩm VN  Sốt Bò kho ( Bò sốt vang).   -Hồ sơ tự công bố sp (HD39). Daesang VN
216 Thực Phẩm VN  Sốt kho Tiêu.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD40). Daesang VN
217 Thực Phẩm VN  Sốt Muối Kim chi Hàn Quốc O'FOOD.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD41) . Daesang VN
218 Thực Phẩm VN  Sốt SPAGHETTI nguyên bản.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD42). Daesang VN
219 Thực Phẩm VN  Sốt SPAGHETTI ARABBIATA -Vị cay.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD43). Daesang VN
220 Thực Phẩm VN  Sốt Tokpokki tròn vị Phô Mai Hàn Quốc.   -Hồ sơ tự công bố sp (HD44). Daesang VN
221 Thực Phẩm VN  Sốt Lẩu hoàn chỉnh Lẩu Thái.  Thai Hotpot. -Hồ sơ tự công bố sp (01). Daesang VN
222 Thực Phẩm VN  Sốt Lẩu hoàn chình Lẩu Thập Cẩm.  Mixed hotpot. -Hồ sơ tự công bố sp (02). Daesang VN
223 Thực Phẩm VN  Sốt Lẩu hoàn chỉnh Lẩu Tokpokki Hàn Quốc.  Korean tokpokki hotpot. -Hồ sơ tự công bố sp (03). Daesang VN
224 Thực Phẩm VN  Rong Biển cắt lát.  Kim slice. -Hồ sơ tự công bố sp. Daesang VN
225 Thực Phẩm VN  Lá Kim Tảo Biển cao cấp.  Green laver seaweed. -Hồ sơ tự công bố sp. Daesang VN
226 Thực Phẩm VN  Lá Kim trẻ em.  Seaweed for kids. -Hồ sơ tự công bố sp. Daesang VN
227 Thực Phẩm VN  Rong Biển nướng dầu Oliu.   -Hồ sơ tự công bố sp. Daesang VN
228 Thực Phẩm VN  Sốt TERIYAKI.  Teriyaki sauce. -Hồ sơ tự công bố sp (new). Daesang VN
229 Thực Phẩm VN  Sốt chấm Thịt nướng Hàn Quốc.  Korean BBQ sauce. -Hồ sơ tự công bố sp (new). Daesang VN
230 Thực Phẩm VN  Sốt Me hoàn chỉnh.  Tamarind sauce. -Hồ sơ tự công bố sp (new). Daesang VN
231 Thực Phẩm VN  Sốt lẩu hoàn chỉnh lẩu Hải Sản.  Seafood Hotpot. -Hồ sơ tự công bố sp. Daesang VN
232 Thực Phẩm VN  Sốt Lẩu hoàn chỉnh lẩu Kim Chi.  KimChi Hotpot. -Hồ sơ tự công bố sp. Daesang VN
233 Thực Phẩm VN  Lá Kim cắt nhỏ tẩm gia vị.   -Hồ sơ tự công bố sp. Daesang VN
234 Thực Phẩm Korea  Muối rang sấy roasted solar salt.   -Hồ sơ tự công bố sp. Daesang Corporation.
235 Thực Phẩm VN  Thông báo, thay đổi số tự công bố trên Tem nhãn và hồ sơ của sản phẩm: Muối Rang Sấy Roasted Solar Salt.   - Bản thông báo. Daesang VN
236 Thực Phẩm VN  Thông báo: Thay đổi mức công bổ chỉ tiêu Lipid.   -Bản thông báo. Daesang VN
237 Thực Phẩm Korea  Dầu Vừng Cao Cấp (dạng Chai).  Premium Sesame Oil (bottled). -Hồ sơ tự công bố sp. Daesang Corporation
238 Thực Phẩm VN  Thông báo bổ sung quy cách sản phẩm.   -Thông báo bổ sung. Daesang VN
239 Thực Phẩm VN  Lá Kim cắt nhỏ tẩm gia vị.   -Hồ sơ tự công bố. Daesang VN
240 Thực Phẩm VN  Thông báo: Thay đổi mức công bố các chỉ tiêu vi sinh vật Kim Slice.   -Bản Thông báo. Daesang VN
241 Thực Phẩm VN  Bột Tảo Biển   -Hồ sơ tự công bố. Daesang VN
242 Thực Phẩm Korea  Tương Đậu tươi 2022.  Raw soy bean paste 2022 -Bản tự công bố sp. Daesang corporation
243 Thực phẩm VN Sốt ướp thịt kiểu Hàn Quốc vị truyền thống   -Bản tự công bố sp (HD47) Daesang VN
244 Thực phẩm VN Dầu Hào   -Bản tự công bố sp Daesang VN
245 Thực phẩm VN Sốt muối Kim Chi Hàn Quốc cay dịu O'food   -Bản tự công bố sp. Daesang VN
246 Thực phẩm VN Bột chiên Beta mix   -Bản tự công bố sp (HD-12) Daesang VN
247 Thực phẩm VN Snack rong biển cuộn nướng vị mực   -Bản tự công bố sp Daesang VN
248 Thực phẩm VN Snack rong biển cuộn nướng vị phô mai   -Bản tự công bố sp Daesang VN
249 Thực phẩm VN Snack rong biển cuộn nướng vị truyền thống   -Bản tự công bố sp Daesang VN
250 Thực phẩm VN Lá Kim tẩm gia vị   -Bản tự công bố sp Daesang VN
251 Thực phẩm VN Bột chiên giòn thêm hạt   -Bản tự công bố sp Daesang VN
252 Thực phẩm VN Sốt lẩu hoàn chỉnh lẩu bò   -Bản tự công bố sp Daesang VN
253 Thực phẩm VN Sốt lẩu hoàn chỉnh lẩu riêu cua   -Bản tự công bố sp Daesang VN
254 Thực phẩm VN Sốt Spaghetti bolognese - Thịt bằm   -Bản tự công bố sp Daesang VN
255 Thực phẩm VN Sốt Spaghetti phô mai kem   -Bản tự công bố sp Daesang VN
256 Thực phẩm VN Sốt Spaghetti rose - Kem & Cà chua   -Bản tự công bố sp Daesang VN
257 Thực phẩm VN Thông báo bổ sung quy cách thiết kế bao bì sản phẩm   -Bản tự công bố sp Daesang VN
258 Thực phẩm Korea Rong biển giòn trộn gia vị Crispy mixed seaweed snack -Bản tự công bố sp Daesang corporation
259 Thực phẩm Korea Thông báo thay đổi một số thông tin trên nhãn phụ và tự công bố sản phẩm nhập khẩu   -Bản Thông báo Daesang corporation
260 Thực phẩm VN Rong biển giòn   -Bản tự công bố sp Daesang VN
261 Thực phẩm VN Rong biển dầu ô liu   -Bản tự công bố sp Daesang VN
262 Thực phẩm VN Rong biển cuộn cơm   -Bản tự công bố sp Daesang VN
263 Thực phẩm VN Bột bánh xèo   -Bản tự công bố sp Daesang VN
264 Thực phẩm Korea Chiết xuất hàu cô đặc Oyster concentrate -Bản tự công bố sp Daesang corporation
265 Thực phẩm VN Rong nho Sea grapes -Bản tự công bố sp Daesang VN
266 Thực phẩm VN Thông báo bổ sung quy cách bao gói thiết kế bao bì sản phẩm - Lá kim tẩm dầu Ô liu   -Bản Thông báo Daesang VN
267 Thực phẩm Korea Thông báo thay đổi mức công bố trong hồ sơ công bố sản phẩm về các chỉ tiêu vi sinh vật   -Bản Thông báo Daesang corporation
268 Thực phẩm Trung Quốc Phụ gia thực phẩm: Monosodium L-Glutamate (Mì chính)   -Bản Thông báo Daesang VN
269 Thực phẩm VN Bột chiên giòn F-ONE   -Bản Thông báo Daesang VN