Công ty TNHH Miwon Việt Nam trân trọng thông báo:
 

         
STT Sản phẩm Xuất xứ Tên sản phẩm Loại công bố Ghi chú
Tiếng Việt English
1 Tinh Bột   Steviten Tươi Fresh Steviten -Bản tự công bố sp  
2 Tinh Bột   Tinh Bột Ngô Maize Starch -Bản tự công bố sp  
3 Tinh Bột   Tinh Bột Ngô- Mới New- Maize Starch -Bản tự công bố sp  
4 Tinh Bột   Tinh Bột Bắp Hight fructose corn syrup  +Part 1
 +Part 2
 
5 Tinh Bột   Tinh Bột Bắp Hight fructose corn syrup  +Part 1
 +Part 2
 +Part 3
 
6 Tinh Bột   Sản phẩm Bột Bắp Maize Starch  +Part 1
 +Part 2
 
7 Tinh Bột   Đường Mạch Nha Glucose Syrup -Bản tự công bố sp  
8  Thực Phẩm VN Mì Chính-Bột Ngọt mới New- MSG -Bản tự công bố sp  
9 Thực Phẩm VN Phụ Gia Thực Phẩm: Mì Chính-Bột Ngọt MSG Food Additives -Bản tự công bố sp  
10 Thực Phẩm VN Hạt Nêm M2 M2 Granular seasoning -Bản tự công bố sp  
11 Thực Phẩm Import Mì KimChi mới new KimChi Ramen -Bản tự công bố sp  
12 Thực Phẩm  Import Lá Kim Cuốn Cơm  Gimbap & Roll  -Bản tự công bố sp
-Thông tin bổ xung New

 
13 Thực Phẩm Import Mì Spaghetti Authentic Spaghetti -Bản tự công bố sp  
14 Thực Phẩm Import Rong Biển Hàn Quốc Cắt Sẵn Pre-Cut Korea Seaweed -Bản tự công bố sp  
15 Thực Phẩm Import Rong Biển Tẩm Dầu Oliu Oliu Oil Traditinal Lawer -Bản tự công bố sp  
16 Thực Phẩm Import Rong Biển Hàn Quốc Korea Seaweed -Bản tự công bố sp  
17 Thực Phẩm Import Mạch Nha (tin bổ xung) Corn Syrup -Bản tự công bố sp  
18 Thực Phẩm Import Sốt Mù Tạt-Mật Ong Honey mustard sauce -Bản tự công bố sp  
19 Thực Phẩm Import Rong Biển Ăn Liền Vị Cay Spicy Seaweed Snack -Bản tự công bố sp  
20 Thực Phẩm Import Rong Biển Ăn Liền Vị BBQ BBQ Seaweed Snack -Bản tự công bố sp  
21 Thực Phẩm Import Rong Biển Ăn Liền Tẩm Dầu Oliu Oliu Oil Seaweed Snack  +Part 1
 +Part 2
 
22 Thực Phẩm Import Mì KimChi Gói Box-KimChi Ramen  +Part 1
 +Part 2
 
23 Thực Phẩm Import Mì KimChi- Hộp nhỏ KimChi ramen- SmallBox -Bản tự công bố sp  
24 Thực Phẩm Import Tương Đậu Tươi Raw Soy bean paste -Thông báo bổ xung  
25 Thực Phẩm Import Miến Khoai Lang Cắt Sẵn Pre-Cut sweet potato glass noodle -Thông báo bổ xung  
26 Thực Phẩm Import KimChi Hộp Box Kimchi -Bản tự công bố sp  
27 Thực Phẩm Import KimChi Xào Can KimChi (Fried) -Bản tự công bố sp  
28 Thực Phẩm Import Si Rô Cà Phê Caffe Syrup -Bản tự công bố sp  
29 Thực Phẩm Import Mì Truyền Thống Authentic Linguide -Bản tự công bố sp  
30 Thực Phẩm Import Mì Spaghetti Authentic Spaghetti -Bản tự công bố sp  
31 Thực Phẩm Import Rong Biển Chế Biến Cán Mỏng Cuốn Cơm Nori for Gimbap Seaweed -Bản tự công bố sp  
32 Thực Phẩm Import Rong Biển Cán Mỏng Cắt Nhỏ Ăn Liền Nori for Laver Snack -Bản tự công bố sp  
33 Thực Phẩm Import Rong Biển Parae Cán Mỏng Cắt Nhỏ Nori for Parae seaweed -Bản tự công bố sp  
34 Thực Phẩm Import Rong Biển Chế Biến Cán Mỏng Nori for Seaweed -Bản tự công bố sp  
35 Thực Phẩm Import Nước Uống Giấm Hồng Vị Lựu HongCho PomeGrannate -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
36 Thực Phẩm Import Nước Uống Giấm Hồng Vị Mâm Xôi HongCho Korean black raspberry -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
37 Thực Phẩm Import Sốt Ướp Gà Kho Cay Spicy braised chicken marinade -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
38 Thực Phẩm Import Sôt Ướp Sườn Cay Spicy Galbi marinade -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
39 Thực Phẩm Import Sốt Ướp Sườn Cay Mạnh Hot & Spicy Galbi Marinade -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
40 Thực Phẩm Import Sốt Ướp Thịt Bò Beef Bulgogi Marinade -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
41 Thực Phẩm Import Dầu Hào Hàn Quốc Seafood & Oyster Sauce -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
42 Thực Phẩm Import Dầu Hào Vị Cay Spicy Seafood & Oyster Sauce -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
43 Thực Phâm Import Dầu Ngô Corn Oil -Bản tự công bố sp. Sp nhập khẩu mới
44 Thực phẩm   Văn Bản bổ sung lần 3 Rong Biển. Confirmation Letter ( Shelf life)-Seaweed. -Văn bản bổ sung  
45 Thực phẩm   Văn bản bổ sung lần 3 Tảo Biển. Confirmation Letter (Shelf life)-Seaweed/SeaAlgae -Văn bản bổ sung.  
46 Thực phẩm   Văn bản bổ sung lần 4 Miến Khoai Lang. Confirmation Letter(Shelf life)-Cermicelli made of Sweet Potato -Văn bản bổ xung.  
47 Thực phẩm Import Rong Biển tẩm gia vị 2020 Seasoned Laver -Bản tự công bố sp. Sp nhập khẩu mới
48 Thực phẩm VN Bánh Gạo Hàn Quốc Korean Rice Cake -Bản tự công bố sp  
49 Thực phẩm VN Bột Chiên Gà Giòn Crispy Frying Powder -Bản tự công bố sp  
 50  Thực phẩm VN Bột Chiên Giòn Crispy frying Mix -Bản tự công bố sp  
51 Thực phẩm VN Bột Chiên Xù Bread Crumbs -Bản tự công bố sp  
52 Thực phẩm VN Bột Năng Đa Dụng Tapioca Starch -Bản tự công bố sp  
53 Thực phẩm VN Gia vị hoàn hảo Cá Kho Riềng   -Bản tự công bố sp  
54 Thực phẩm VN Canh Rong Biển   -Bản tự công bố sp  
55 Thực phẩm VN Hạt Nêm Horeca   -Bản tự công bố sp  
56 Thực phẩm VN Hạt Nêm Từ Thịt   -Bản tự công bố sp  
57 Thực phẩm VN Sườn Xào Chua Ngọt   -Bản tự công bố sp.  
58 Thực phẩm VN Sốt Spaghetti ARABBIATA-Vị Cay   -Bản Tự công bố sp.  
59 Thực phẩm VN Lá Kim Cuốn Cơm Gimbap & Roll -Bản tự công bố sp.  
60 Thực phẩm VN Lá Kim Tẩm Dầu Oliu Olive Oil traditional laver -Bản tự công bố sp.  
61 Thực phẩm VN Rong Biển Giòn Trộn Gia Vị Crispy mixed laver snack -Bản tự công bố sp.  
62 Thực phẩm VN Sốt Kho Hoàn Hảo Perfect Stew Sauce -Bản tự công bố sp.  
63 Thực phẩm VN Sốt Tokpokki Truyền Thống Hàn Quốc Traditional Korean Tokpokki Sauce -Bản tự công bố sp.  
64 Thực phẩm VN Sốt Ướp Thịt Vị Cay   -Bản tự công bố sp.  
65 Thực phẩm VN Sốt Ướp Thịt Hàn Quốc Vị Truyền Thống   -Bản tự công bố sp.  
66 Thực phẩm VN Sốt Spaghetti Nguyên Bản Original Spaghetti Sauce -Bản tự công bố sp.  
67 Thực phẩm VN Tương Ớt Tự Nhiên Cay Dịu   -Bản tự công bố sp  
68 Thực phẩm VN Tương Ớt Tự Nhiên Cay Đậm   -Bản tự công bố sp.  
69 Thực phẩm VN Gia Vị Hoàn Hảo Thịt Kho Tàu   -Bản tự công bố sp.  
70 Thực phẩm VN Tokpokki Hàn Quốc Vị Phô Mai (Cốc- Cup)   -Bản tự công bố sp.  
71 Thực phẩm VN Tokpokki Hàn Quốc Vị Phô Mai (Gói-Package)   -Bản tự công bố sp  
72 Thực phẩm VN Tokpokki Hàn Quốc vị Truyền Thống (Cốc-Cup)   -Bản tự công bố sp.  
73 Thực phẩm VN Tokpokki Hàn Quốc vị Truyền Thống (Gói-Package)   -Bản tự công bố sp.  
74 Thực phẩm Import Rong Biển Nguyên Liệu Cho Lá Kim Cuốn Nori For Gimbap Seaweed -Bản tự công bố sp  
75 Thực phẩm Import Rong Biển Nguyên Liệu Cho Lá Kim Ăn Liền Nori For Laver Snack -Bản tự công bố sp  
76 Thực phẩm  Import Rong Biển PARAE Nguyên Liệu Nori For PARAE Seaweed -Bản tự công bố sp  
77 Thực phẩm Import Rong Biển Nguyên Liệu Nori For Seaweed -Bản tự công bố sp  
78 Thực phẩm Import Xốt Mayonnaise Fresh Mayonnaise -Bản tự công bố sp.  
79 Thực phẩm Import Giấm Gạo Lứt Brown Rice Vinegar -Bản tự công bố sp.  
80 Thực phẩm Import Sốt Bolognese Cho Mì Ý Truyền Thống Bolognese Original Italian Pasta Sauce -Bản tự công bố sp  
81 Thực phẩm Import Dầu Hào Premium Oyster Sauce -Bản tự công bố sp  
82 Thực phẩm Import Giấm Táo Apple Vinegar -Bản tự công bố sp.  
83 Thực phẩm Import Mạch Nha Hàn Quốc Corn Syrup Korea -Bản tự công bố sp  
84 Thực phẩm Import Miến Khoai Lang Pre-Cut Sweet Potato Glass Noodle -Bản tự công bố sp.  
85 Thực phẩm Import Mù Tạt  Wasabi Paste Korea -Bản tự công bố sp.  
86 Thực phẩm Import Nước Ướp Thịt Cá Marinate Sauce -Bản tự công bố sp.  
87 Thực phẩm Import Sốt Spaghetti Vị Cà Chua, Hành, Tỏi Nướng Roasted Garlic & Onion Tomato Spaghetti Sauce -Bản tự công bố sp.  
88 Thực phẩm Import Sốt Ướp Thịt Heo Vị Cay Pork Bulgogi Marinade -Bản tự công bố sp.  
89 Thực phẩm Import Tảo Biển Dashima Kelp Dashima -Bản tự công bố sp.  
90 Thực phẩm Import Tương Cà Chua Rich Tomato Ketchup -Bản tự công bố sp.  
91 Thực phẩm Import Tương Ớt Ngọt Sweet Chilli Sauce 2020 -Bản tự công bố sp  
92 Thực phẩm Import Xốt Mù Tạt Mật Ong Honey Mustard Sauce 2020 -Bản tự công bố sp.  
93 Thực phẩm Import Sốt Tonkatsu Tonkatsu Sauce -Bản tự công bố sp.  
94 Thực phẩm VN Gia Vị Cơm Chiên MICOOK Vị Bò MICOOK (Seasoning fried rice with Micook, cow staste) -Bản tự công bố sp  
95 Thực phẩm  VN Gia Vị Cơm chiên MICOOK Vị Phô Mai & Rau   -Bản tự công bố sp  
96 Thực phẩm VN Thông tin bổ sung Bột Chiên Xù 1Kg More Information Breadcrumbs type 1Kg -Thông tin bổ sung  
97 Thực phẩm VN Thông tin bổ sung nội dung bản TCB và Tem Gia Vị Cơm Chiên Vị Bò   -Thông tin bổ sung  
98 Thực phẩm VN Thông tin bổ sung bản TCB và tem Gia Vị Cơm Chiên Phô Mai Rau   -Thông tin bổ sung  
99 Thực phẩm VN Bột Chiên Xù loại 1Kg Breadcrumbs type 1Kg -Bản tự công bố sp  
100 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung tem nhãn:
SỐT ƯỚP THỊT VỊ CAY.
Notice of label editing. -Bản thông báo.  
101 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung tem nhãn: TOKPOKKI PHÔ MAI CỐC. Notice of Label editing. -Bản thông báo.  
102 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung tem nhãn:
TOKPOKKI TRUYỀN THỐNG CỐC.
Notice of Label editing: Tokpokki Cheese cup. -Bản thông báo.  
103 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung thành phần: SỐT KHO HOÀN HẢO.
 
Notice of Modification of component content. -Bản thông báo.  
104 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung thành phần: SỐT SPAGHETTI NGUYÊN BẢN. Notice of modification of component content: Original spaghetti sauce.  -Bản thông báo.  
105 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung thành phần: SỐT SPAGHETTI TRUYỀN THỐNG. Notice of modification of component content: Traditional spaghetti sauce. -Bản thông báo.  
106 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung thành phần: SPAGHETTI VỊ CAY Notice of modification of component content: Spicy spaghetti. -Bản thông báo.  
107 Thực phẩm  VN Thông báo chỉnh sửa nội dung thành phần:
TOKPOKKI TRUYỀN THỐNG CỐC.
Notice of modification of component content: Traditional Tokpokki cup. -Bản thông báo.  
108 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung thành phần:
TOKPOKKI PHÔ MAI CỐC.
Notice of modification of component content: Tokpokki cheese cup. -Bản thông báo.  
109 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung thành phần: TOKPOKKI PHÔ MAI GÓI. Notice of modification of component content: tokpokki cheese pack. -Bản thông báo.  
110 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung thành phần:
TOKPOKKI TRUYỀN THỐNG GÓI.
Notice of modification of component content: Traditional Tokpokki pack. -Bản thông báo.  
111 Thực phẩm VN  LÁ KIM TẨM DẦU OLIU.  Olive oil traditional laver: Vina Fresh Meat. -Bản tự công bố sp.  
112 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa tem nhãn: Tokpokki truyền thống Cốc. Notice of label stamp editing: traditional tokpokki cup. -Bản thông báo.  
113 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa tem nhãn: Tokpokki truyền thống gói. Notice of label stamp editing: Traditional tokpokki package. -Bản thông báo.  
114 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa tem nhãn: Tokpokki Phô mai cốc Notice of label stamp editing: Cheese Tokpokki cup. -Bản thông báo.  
115 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa tem nhãn: Tokpokki Phô mai cốc Notice of label stamp editing: Cheese tokpokki package. -Bản thông báo.  
116 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung thành phần của 2 sản phẩm sau:
     1. Lá Kim Tẩm Dầu OLIU.
     2. Rong Biển Giòn Trộn Gia Vị.
Notice of modification of component content. -Bản thông báo.  
117   NK Xi-Rô Ngô Fructose cao 55%  High Fructose Corn Syrup 55% -Bản tự công bố sp.  
118 Thực phẩm VN  Sốt TOKPOKKI Vị Phô Mai Hàn Quốc   -Bản tự công bố sp.  
119 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung tem nhãn: Sườn Xào Chua Ngọt. Notice of label stamp editing: Suon xao chua ngot -Bản tự công bố sp.   
120 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung tem nhãn: Cá Kho Riềng. Notice  label stamp editing: Ca Kho Rieng -Bản tự công bố sp.  
121 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung tem nhãn: Canh Rong Biển Vị Thịt Heo. Notice of label stamp editing: Canh Rong Bien Vi Thit Heo. -Bản tự công bố sp.  
122 Thực phẩm VN Thông báo chỉnh sửa nội dung tem nhãn: Thịt Kho Tàu. Notice of label stamp editing: Thit Kho Tau. -Bản tự công bố sp.  
123 Thực Phẩm VN TOKPOKKI Hàn Quốc vị Tương Đen. (TL:140g) Korean Tokpokki black bean sauce flavor. (Weight: 140 gram) -Bản tự công bố sp.  
124 Thực Phẩm VN TOKPOKKI Hàn Quốc vị Tương Đen. (TL:105g) Korean Tokpokki black bean sauce flavor. (Weigth: 105 gram) -Bản tự công bố sp.  
125 Thực phẩm VN Tokpokki Hàn Quốc vị PM không cay. (TL:105g) Korean Tokpokki with cheese flavor (non-spicy. Weight:105 gram). -Bản tự công bố sp.  
126 Thực Phẩm VN Tokpokki Hàn Quốc vị PM không cay. (TL:140g) Korean Tokpokki with Cheese flavor (non-Spicy . Weight:140gram). -Bản tự công bố sp.  
127 Thực phẩm VN Tokpokki Hàn Quốc vị chua ngọt. (TL:140g) Korean Tokpokki with sweet and sour taste. (Weight: 140gram)  -Bản tự công bố sp.  
128 Thực phẩm  VN Tokpokki Hàn Quốc vị chua ngọt Korean Tokpokki with sweet and sour taste. (Weight: 105gram). - Bản tự công bố sp.  
129 Thực phẩm Korea Muối Thảo Dược Vị Thanh Dịu (Herbal salt-mild flavor)  Herbal salt (mild flavor) -Bản tự công bố sp. Import
130 Thực phẩm Korea Muối Thảo Dược Vị Hành Tỏi. Herbal salt (garlic & Onion flavor) -Bản tự công bố sp. Import
131 Thực phẩm Korea Muối Thảo Dược Vị Cay. Herbal salt (spicy flavor). -Bản tự công bố sp. Import
132 Thực phẩm Korea Nước Tương lên men tự nhiên.  Naturally brewed soy sauce. -Bản tự công bố sp. Import
133 Thực phẩm Korea Sốt Rabokki mì trộn, vị cay ngọt Gochujang. Rabokki with Gochujang sauce. -Bản tự cbsp:
  +Part1.
  +Part2.
Import
134 Thực phẩm Korea Rabokki Mì trộn cùng vị nước tương Ganjang. Rabokki with Ganjang. -Bản tự công bố sp. Import
135 Thực phẩm Korea Sốt Tương đen. (TL: 14kg) Chinese black bean paste. (Weight:14kg) -Bản tự công bố sp. Import
136 Thực phẩm  VN  Rong Biển giòn trộn khô Gà.  Crispy laver mixed dried Chickend. -Bản tự công bố sp.  
137 Thực phẩm Korea  Thạch vị Táo Xanh.  Hongcho Konjac Jelly Green Apple. -Bản tự công bố sp.
-Bổ xung thông tin đính chính tên sp.
Import
138 Thực phẩm Korea  Thạch vị Cam Dâu Tây.  Hongcho Konjac Jelly Strawberry & Grapefruit. -Bản tự công bố sp.
-Bổ xung thông tin đính chính tên sp.
Import
139 Thực phẩm Korea  Thạch vị Lựu.  HongchoKonjac Jelly Pomegranate. -Bản tự công bố sp.
-Bô xung thông tin đính chính tên sp.
Import
140 Thực phẩm Korea  Lá Kim tẩm dầu Oliu  Olive Oil Traditional Laver -Bản tự công bố sp. Import
141 Thực phẩm Korea  Mayonaise Vị Ngô ngọt (Sốt Mayo vị Ngô)  Sweet Corn Mayo Sauce -Bản tự công bố sp.
-Thông báo bổ xung lần 1.
Import
142 Thực phẩm Korea  Mayonaise Vị Phô Mai Tỏi  Garlic & Cheese mayo sauce -Bản tự công bố sp.
-Thông báo bổ xung lần 1.
Import
143 Thực phẩm Thailand
(Korea tech)
 Mì Kim Chi  Kimchi Ramen -Bản tự công bố sp Import
144 Thực phẩm Thailand
(Korea tech)
 Mì Rong Biển hộp.  Seaweed Ramen -Bản tự công bố sp. Import
145 Thực phẩm VN  Rong Biển Giòn Trộn Hải Sản.  Crispy laver mixed seafood. -Bản tự công bố sp.  
146 Thực phẩm VN  Rong Biển Giòn Trộn Khô Gà  Crispy laver mixed dried Chicken -Bản tự công bố sp.  
147 Thực phẩm VN  Rong Biển Giòn Trộn Óc Chó và Hạnh Nhân.  Crispy laver mixed Walnut & Almond. -Bản tự công bố sp.  
148 Thực phẩm VN  Hạt Nêm Vua Bếp.   -Bản tự công bố sp.  
149 Thực phẩm VN  Rong Biển cắt lát.  Kim slice -Bản tự công bố sp.  
150 Thực Phẩm VN  Sốt Kho Tiêu   -Bản tự công bố sp.  
151 Thực Phẩm VN  Sốt Bò Kho (Bò Sốt Vang).   -Bản tự công bố sp.  
152 Thực Phẩm VN  Sốt Spaghetti Vị Nguyên Bản.   -Bản tự công bố sp.  
153 Thực Phẩm VN  Sốt Spaghetti Arrabbiata -Vị cay.   -Bản tự công bố sp.  
154 Thực Phẩm VN  Sốt Gà Chiên Vị Cay Hàn Quốc O'Food.   -Bản tự công bố sp.  
155 Thực Phẩm VN  Sốt Gà Chiên Vị Phô Mai Hàn Quốc O'Food.   -Bản tự công bố sp.  
156 Thực Phẩm VN  Sốt Muối KimChi Hàn Quốc O'Food.   -Bản tự công bố sp.  
157 Thực Phẩm VN  Thông báo thay đổi E-INS Sốt Ướp Thịt Vị Truyền Thống.   -Bản tự công bố sp.  
158 Thực Phẩm VN  Thông báo thay đổi E-INS Sốt Ướp Thịt Vị Cay.   -Bản Tự công bố sp.  
159 Thực Phẩm VN  THÔNG BÁO THAY ĐỔI E-INS SỐT KHO HOÀN HẢO.   -Bản tự công bố sp.  
160 Thực Phẩm VN  Thông báo bổ xung thông tin trên tem nhãn sản phẩm Rong Biển Cắt Lát.   Kim Slice - Bản thông báo bổ xung.  
161 Thực Phẩm VN  TOKPOKKI Hàn Quốc Vị Phô Mai (dạng Cốc).   -Bản tự công bố sp.  
162 Thực Phẩm VN  TOKPOKKI Hàn Quốc Vị Phô Mai (dạng Gói).   -Bản tự công bố sp.  
163 Thực Phẩm VN  TOKPOKKI Hàn Quốc Vị Truyền Thống (dạng Cốc).   -Bản tự công bố sp.  
164 Thực Phẩm VN  TOKPOKKI Hàn Quốc Vị Truyền Thống (dạng Gói).   -Bản tự công bố sp.  
165 Thực Phẩm VN  Sốt Tokpokki Hàn Quốc vị Phô Mai.   -Bản tự công bố sp.  
166 Thực Phẩm VN  Sốt Tokpokki Hàn Quốc vị truyền thống.   -Bản tự công bố sp.  
167 Thực Phẩm VN  Sốt Tokpokki tròn vị Phô Mai Hàn Quốc.   -Bản tự công bố sp.