Công ty TNHH Miwon Việt Nam trân trọng thông báo:
 

   
STT Sản phẩm Xuất xứ Tên sản phẩm Loại công bố Ghi chú
Tiếng Việt English
1 Tinh Bột   Steviten Tươi Fresh Steviten -Bản tự công bố sp  
2 Tinh Bột   Tinh Bột Ngô Maize Starch -Bản tự công bố sp  
3 Tinh Bột   Tinh Bột Ngô- Mới New- Maize Starch -Bản tự công bố sp  
4 Tinh Bột   Tinh Bột Bắp Hight fructose corn syrup  +Part 1
 +Part 2
 
5 Tinh Bột   Tinh Bột Bắp Hight fructose corn syrup  +Part 1
 +Part 2
 +Part 3
 
6 Tinh Bột   Sản phẩm Bột Bắp Maize Starch  +Part 1
 +Part 2
 
7 Tinh Bột   Đường Mạch Nha Glucose Syrup -Bản tự công bố sp  
8  Thực Phẩm VN Mì Chính-Bột Ngọt mới New- MSG -Bản tự công bố sp  
9 Thực Phẩm VN Cá Kho Riềng Galngal Stew Fish -Bản tự công bố sp  
10 Thực Phẩm VN Gia Vị Hoàn Hảo Thịt Kho Tàu Meat Stock Ship -Bản tự công bố sp  
11 Thực Phẩm VN Bột Chiên Ftied dough -Bản tự công bố sp  
12 Thực Phẩm VN Sườn Xào Chua Ngọt Sweet and soup ribs -Bản tự công bố sp  
13 Thực Phẩm VN Phụ Gia Thực Phẩm: Mì Chính-Bột Ngọt MSG Food Additives -Bản tự công bố sp  
14 Thực Phẩm VN Gia Vị Cơm Chiên Micook Vị Bò   -Bản tự công bố sp  
15 Thực Phẩm VN Gia Vị Cơm Chiên Micook Vị Phô Mai-Rau   -Bản tự công bố sp  
16 Thực Phẩm VN Hạt Nêm Horeca Horeca broth mix -Bản tự công bố sp -Tem nhãn bổ xung
17 Thực Phẩm VN Canh Rong Biển Vị Thịt Heo Pork Soup with Seaweed -Bản tự công bố sp  
18 Thực Phẩm VN Hạt Nêm M2 M2 Granular seasoning -Bản tự công bố sp  
19 Thực Phẩm Import Mì KimChi mới new KimChi Ramen -Bản tự công bố sp  
20 Thực Phẩm  Import Lá Kim Cuốn Cơm Laver for Gimbap -Bản tự công bố sp  
21 Thực Phẩm Import Mì Spaghetti Authentic Spaghetti -Bản tự công bố sp  
22 Thực Phẩm Import Rong Biển Hàn Quốc Cắt Sẵn Pre-Cut Korea Seaweed -Bản tự công bố sp  
23 Thực Phẩm Import Rong Biển Tẩm Dầu Oliu Oliu Oil Traditinal Lawer -Bản tự công bố sp  
24 Thực Phẩm Import Rong Biển Hàn Quốc Korea Seaweed -Bản tự công bố sp  
25 Thực Phẩm Import Mạch Nha (tin bổ xung) Corn Syrup -Bản tự công bố sp  
26 Thực Phẩm Import Sốt Mù Tạt-Mật Ong Honey mustard sauce -Bản tự công bố sp  
27 Thực Phẩm Import Rong Biển Ăn Liền Vị Cay Spicy Seaweed Snack -Bản tự công bố sp  
28 Thực Phẩm Import Rong Biển Ăn Liền Vị BBQ BBQ Seaweed Snack -Bản tự công bố sp  
29 Thực Phẩm Import Rong Biển Ăn Liền Tẩm Dầu Oliu Oliu Oil Seaweed Snack  +Part 1
 +Part 2
 
30 Thực Phẩm Import Mì KimChi Gói Box-KimChi Ramen  +Part 1
 +Part 2
 
31 Thực Phẩm Import Mì KimChi- Hộp nhỏ KimChi ramen- SmallBox -Bản tự công bố sp  
32 Thực Phẩm Import Tương Đậu Tươi Raw Soy bean paste -Thông báo bổ xung  
33 Thực Phẩm Import Miến Khoai Lang Cắt Sẵn Pre-Cut sweet potato glass noodle -Thông báo bổ xung  
34 Thực Phẩm Import Gia Vị Rắc Cơm Bò Beef Rice Sprinkles -Bản tự công bố sp  
35 Thực Phẩm Import Gia Vị Rắc Cơm Vị Rau Vegetble Rice Sprinkles -Bản tự công bố sp  
36 Thực Phẩm Import Gia Vị Rắc Cơm Vị Hải Sản Seafood Rice Sprinkles -Bản tự công bố sp  
37 Thực Phẩm Import KimChi Hộp Box Kimchi -Bản tự công bố sp  
38 Thực Phẩm Import KimChi Xào Can KimChi (Fried) -Bản tự công bố sp  
39 Thực Phẩm Import Si Rô Cà Phê Caffe Syrup -Bản tự công bố sp  
40 Thực Phẩm Import Mì Truyền Thống Authentic Linguide -Bản tự công bố sp  
41 Thực Phẩm Import Mì Spaghetti Authentic Spaghetti -Bản tự công bố sp  
42 Thực Phẩm Import Rong Biển Chế Biến Cán Mỏng Cuốn Cơm Nori for Gimbap Seaweed -Bản tự công bố sp  
43 Thực Phẩm Import Rong Biển Cán Mỏng Cắt Nhỏ Ăn Liền Nori for Laver Snack -Bản tự công bố sp  
44 Thực Phẩm Import Rong Biển Parae Cán Mỏng Cắt Nhỏ Nori for Parae seaweed -Bản tự công bố sp  
45 Thực Phẩm Import Rong Biển Chế Biến Cán Mỏng Nori for Seaweed -Bản tự công bố sp  
46 Thực Phẩm Import Nước Uống Giấm Hồng Vị Lựu HongCho PomeGrannate -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
47 Thực Phẩm Import Nước Uống Giấm Hồng Vị Mâm Xôi HongCho Korean black raspberry -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
48 Thực Phẩm Import Sốt Ướp Gà Kho Cay Spicy braised chicken marinade -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
49 Thực Phẩm Import Sôt Ướp Sườn Cay Spicy Galbi marinade -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
50 Thực Phẩm Import Sốt Ướp Sườn Cay Mạnh Hot & Spicy Galbi Marinade -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
51 Thực Phẩm Import Sốt Ướp Thịt Bò Beef Bulgogi Marinade -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
52 Thực Phẩm Import Dầu Hào Hàn Quốc Seafood & Oyster Sauce -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
53 Thực Phẩm Import Dầu Hào Vị Cay Spicy Seafood & Oyster Sauce -Bản tự công bố sp Sp nhập khẩu mới
54 Thực Ph Import Dầu Ngô Corn Oil -Bản tự công bố sp. Sp nhập khẩu mới